ÇEVREYE SAYGI

Hayatın devamı için çevreye duyarlıyız,
Kaliteli ve verimli üretimi, üretirken tasarruf etmeyi, çevreye olumsuz etkiyi en aza indirmeyi ve doğayı korumayı hedefledik. Bu amaçla ilk kuruluş aşamasından günümüze kadar bu politikaya uygun ekipmanlar kullandık. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek; verimliliği ve kaliteyi arttıran, enerji tasarrufu sağlayan ve çevreyi korumak için gerekli olan her türlü yatırımı yapmayı hedefledik.

Çevreyi korumak önceliğimizdir,
KÇS, üretimde çevreci yaklaşım olarak Çevre Yönetim Birimi’ni kurarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almıştır.

Daha temiz bir dünya için atıklarımızı kontrol altında tutuyoruz,
Beton üretimlerimizde  proses kaynaklı bertaraf edilmeyecek bir atık oluşmamakta olup, bakım sonucu ortaya çıkan atıklar mevzuat kapsamında lisanslı firmalara gönderilmektedir. 

Su yaşamdır,
Gelecek nesiller için suyun öneminin farkındayız. Bütün Tesislerimizde proses kaynaklı atık sularımızın geri kazanımının yapılması amacıyla çöktürme havuzlarımız mevcut ve prosesten sonucu oluşan atık sular bu havuzlarda biriktirilerek tekrar tekrar kullanılmaktadır.